Công ty Hùng Long thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch:
– Ngày nghỉ: 1-3/01/2021
– Ngày làm việc trở lại: 04/01/2021

Leave a comment