DANH MỤC SẢN PHẨM

Liên hệ mua hàng

Quý khách muốn báo giá, mua hàng hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ: Mail: thuyhoang@hunglongcompany.vn Mobile: 0904 90 1866

Mrs. Thủy

Quý khách muốn báo giá, mua hàng hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ: Mail: sales1@hunglongcompany.vn Mobile: 0916 926 309

Mr. Đức

Quý khách muốn báo giá, mua hàng hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ: Mail: sales2@hunglongcompany.vn Mobile: 0916 502 309

Ms. Phương

NHỰA REHAU

  • S921 - Cửa mở quay
  • S920 - Cửa mở trượt

PHỤ KIỆN ROTO

  • Cửa sổ mở quay, mở hất
  • Cửa đi mở quay
  • Cửa sổ và cửa đi mở trượt
  • Cửa quay lật
  • Cửa xếp trượt

NHỰA SPARLEE

  • Cửa mở trượt
  • Cửa mở quay

NHÔM XINGFA

  • Nhôm hệ
  • Mặt dựng

PHỤ KIỆN GQ

  • Cửa sổ mở quay, mở hất
  • Cửa sổ và cửa đi mở trượt
  • Cửa đi mở quay
  • Vật tư phụ khác
Back to Top