24 Th10

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 1 năm gần đây: +21,00 %

Giá đạt đỉnh vào tháng 08/2017: 2,075.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào tháng 09/2016: 1,592.36 USD / mt

Biểu đồ tăng trưởng giá nhôm:

Leave a comment