16 Th3

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty TNHH MTV SX TM Hùng Long trân trọng kính gửi quý khách hàng thông báo thay đổi cách đóng gói sản phẩm Bản lề 3D 90kg của hãng GQ Assa Abbloy:

Kể từ ngày 14.3.2019, Hãng GQ Assa Abbloy sẽ thay đổi quy cách đóng gói sản phẩm Bản lề 3D 90kg (miệng không phân biệt), cụ thể: mã hàng MSZ920833100L MDD40X40N và MSZ920833100R MDD40X40N sẽ được tách ra thành các mã mới là MSZ920833100L, MSZ920833100R và MDD40X40N tương ứng. Theo đó, tay nắm, thân khóa, miệng khóa, vít và trục sẽ được đóng thành 1 hộp. Lõi khóa và chìa khóa được đóng thành 1 hộp riêng.

Trân trọng,

Leave a comment