Chống nhầm vặn tay nắm lắp trên cánh

In Stock

Mã sản phẩm: 260538
Thương hiệu: ROTO
Xuất xứ: Đức
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, Cửa đi quay lật, cửa sổ quay lật

4,000.00