Bịt đầu đố – 2 chiếc/bộ

In Stock

Mã sản phẩm: BDD
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, cửa đi mở quay

4,054.00