Nắp đậy đầu vít – 1000 cái/gói

In Stock

Mã sản phẩm: NDV
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, cửa đi mở quay

4,055.00