Nắp đậy rãnh thoát nước – 1000 cái/gói

In Stock

Mã sản phẩm: NDR
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, cửa đi mở quay

4,056.00