Miếng chống rung (giảm chấn) – 500 chiếc/gói

In Stock

Mã sản phẩm: MCR
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, cửa đi mở quay

4,057.00