Miếng chống nhấc cánh – 100 chiếc/gói

In Stock

Mã sản phẩm: MCN
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, cửa đi mở quay

4,058.00