Chèn cánh cửa trượt 4 cánh

In Stock

Mã sản phẩm: GM42N
Thương hiệu: SPARLEE (tức SHIDE ĐẠI LIÊN, hoặc SHIDE loại 1)
Xuất xứ: Trung Quốc
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, Cửa đi mở trượt 2 cánh, Cửa đi mở trượt 3 cánh, Cửa đi mở trượt 4 cánh, Cửa sổ mở trượt 2 cánh, Cửa sổ mở trượt 3 cánh, Cửa sổ mở trượt 4 cánh

4,000.00