Đố tĩnh Cửa mở quay

In Stock

Mã sản phẩm: SE76N
Thương hiệu: SPARLEE (tức SHIDE ĐẠI LIÊN, hoặc SHIDE loại 1)
Xuất xứ: Trung Quốc
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, Cửa đi mở quay 2 cánh, Cửa đi mở quay 3 cánh, Cửa đi mở quay 4 cánh, Cửa sổ mở quay 2 cánh, Cửa sổ mở quay 3 cánh, Cửa sổ mở quay 4 cánh, Cửa sổ mở hất

4,000.00