Gioăng khung-cánh

In Stock

Mã sản phẩm: 221866
Thương hiệu: REHAU
Xuất xứ: Đức
Sử dụng để sản xuất: Cửa nhựa lõi thép, Cửa đi mở quay, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở hất, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở lùa

4,000.00